MADSPILD I DANSKE HJEM

Madspild koster – både økonomisk og på klimaregnskabet. Produktion af fødevarer udleder drivhusgasser, og det, vi spiser, sætter et aftryk på klimaet – og det gør det, vi ikke spiser, også. Ifølge en rapport fra Miljøstyrelsen har danske husholdninger et årligt madspild på 235.000 tons.

I Danmark er det Miljøstyrelsen der måler madaffald og madspild. Miljøstyrelsen har beregnet, at der årligt smides 1.214.000 ton madaffald ud – det vil sige både ikke-spiseligt og spiseligt madaffald. Den samlede årlige mængde madspild er 814.000 ton. Det er den spiselige del af madaffaldet. 

Madaffald og madspild

Madaffald er al det affald, som kommer fra mad. Det kan opdeles i to kategorier: Madspild og øvrigt madaffald. Madspild dækker over den mad, som kunne være spist, men som endte med at blive smidt ud. Øvrigt madaffald dækker over de dele af fødevarerne, som ikke anses for at være egnede til at blive spist, som f.eks. æggeskaller, bananskræller, ben mv. Madspild er altså den del af madaffaldet, der kunne være undgået.

 

Madspild i hjemmene

En stor del af madspildet sker i produktions- og forarbejdningsleddet. Det kan vi som forbrugere ikke gøre noget ved. Hvad vi derimod kan gøre noget ved, er vores eget madspild.

Danske husholdninger har et stort spild af mad, og familier med børn i hjemmet har en tendens til at genere mere madspild. Danske forbrugere havde, ifølge Fødevarestyrelsen, ​et madspild på 469.449 tons i 2021.

DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet har for Fødevarestyrelsen i 2021 udarbejdet en rapport om forbrugernes adfærd ved madspild i familier med børn. Rapporten viser, at typiske kilder til madspild er madrester på tallerkenen, i madpakker og rester, der har stået ubrugt i køleskabet for længe. En barriere for at mindske madspild kunne være manglende viden om, samt konkrete færdigheder ift. at reducere madspild.

 

Find 8 håndgribelige og konkrete tips til, hvordan du kan mindske dit madspild her.

 

Mangler du inspiration til at få brugt resterne?

Prøv vores digitale opskriftshjælper

Læs også